Vrácení zboží


Jak odstoupit od kupní smlouvy?


Pokud jste spotřebitel, můžete ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Oznámení o  odstoupení od kupní smlouvy nám v této lhůtě musíte odeslat.
Do balíčku s vráceným zbožím vložte doklad o koupi a průvodní dopis, v němž nám sdělíte, že jste odstoupili od kupní smlouvy, a číslo účtu, na který žádáte zaslat peněžní prostředky. 

Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít vzorový formulář:


Kupující
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
Email:

Prodávající
Madix s.r.o.
Písková 569/14
747 07 Opava – Jaktař
IČO 28590741

Odstoupení od kupní smlouvy

Dne ……………………… jsem si prostřednictvím vašeho internetového obchodu objednal zboží ………………………………………………………………………………………… dle objednávky č. …………………… Zásilku se zbožím jsem převzal dne ………………………… Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o zaslání peněžních prostředků poskytnutých prodávajícímu na můj bankovní účet č. ……………………/………


V ……………………… dne …………………………………


S pozdravem
……………………………

(podpis kupujícího)


Příloha: doklad o koupi - ……………………………………………………………… 
Kam zboží zaslat?


Zboží, které chcete vrátit, nám můžete zaslat

    - na adresu
        Madix s. r. o.
        Písková 569/14
        747 07 Opava - Jaktař

    - na pobočku Zásilkovny ID: 5730
        BARVY-LAKY KOMPLET
        Bochenkova 2578/2
        746 01 Opava
K odeslání zásilky použijte náš email auto.martin@seznam.cz a telefon 776 273 359.